promocija plus
    Istraživanja i analize

PROMOCIJA plus se odlikuje visokoeduciranim timom koji primjenjuje temeljne principe istraživačkog rada:

- OBJEKTIVNOST - na istraživački rad ne utječu predrasude i osobne preferencije istraživača. Istraživanja su nepristrana i etički neutralna.

- POUZDANOST - argumentiranost spoznaje dominantno je obilježje naših istraživanja. Svaka tvrdnja je dokaziva, a hipoteze obrazložene.

- PRECIZNOST - naši istraživači jasno određuju pojmove precizno formu liraju probleme i precizno utvrđuju rezultate.

- ANALITIČKO SINTETIČKI PRISTUP - u istraživačkom radu raščlanjivanjem na sastavne elemente proučavamo njihova obilježja, njihove odnose i međuovisnost.

- SUSTAVNOST - naš je istraživački rad utemeljen na metodologijskoj dosljednosti i istraživačkoj proceduri.


Ove principe primjenjujemo u istraživanju tržišta, ispitivanju javnog mnijenja, geomarketinškim projektima, analizama medija i makroekonomskim analizama.
Naša su istraživanja dobri instrumenti u rukama brojnih klijenata u Hrvatskoj i izvan nje.


promocija plus

promocija plus

.:. Naslovnica
promocija plus
Kontakt .:. © Promocija plus