promocija plus
   

Geomarketing

U cilju poboljšanja organizacije analiziraju se potencijali pojedinih područja i predlaže poboljšanja u organizaciji distribucijske mreže (pokrivenost Hrvatske distribucijskom mrežom).

Ekonomska i demografska slika Hrvatske

- demografska obilježja
- dnevne migracije stanovništva
- struktura i kupovna moć stanovništva
- ekonometrijski pokazatelji
- struktura gospodarstva
- zaposlenost/nezaposlenost stanovništva
- prometna i urbana infrastruktura
- analiza potencijala
- ekonomski razvoj i perspektive u budućnosti

Tržište proizvoda

- opći trendovi na tržištu
- analiza konkurencije: strateška konkurencija, tržišni izazivači
- ponuda i prodaja proizvoda (struktura po vrsti i županijama)
- konkurentske prodajne mreže (pregled po proizvodima i županijama)
- odnos gustoće prodajnih mjesta i prodaje

Analiza vlastite kompanije - aktualno stanje

- aktualna distributivna mreža (rasprostranjenost)
- stanje prodajno-servisnih centara (obrazovna i organizacijska struktura uposlenika)

Prijedlog idealne pokrivenosti hrvatskog tržišta prodajno-servisnom mrežom

- Definiranje idealnih lokacija prodajno servisne mreže u Hrvatskoj
- Određivanje opsega poslovanja (prodaja i servisiranje proizvoda) po prodajnom mjestu
- Perspektive tržišta proizvoda - petogodišnje razdoblje
- Argumentacija pojedinačnih parametara i konačni izboripromocija plus

promocija plus

.:. Naslovnica

.:. gore
promocija plus
Kontakt .:. © Promocija plus